Help us improving Mirakel!

Slovenščina

Mirakel je program, ki je enostaven za uporabo. Vmesnik vključuje tri poglede:

Pomikanje med pogledi je enostavno z drsenjem levo in desno po zaslonu. Za odpiranje zaslona seznama je to najenostavneje storiti z drsenjem z levega roba naprave ali pa pritiskom na logotip programa v vrstici dejanja.

    

Napredne zmožnosti

Meta seznami

Meta-seznami so seznami, na katerih ni shranjenih nalog, ampak določajo katera naloga naj se pokaže, kadar je odprt ta seznam. Podrobne nastavitve te zmožnosti so na voljo medNastavitvami→Upravljanje meta-seznamov. Tam lahko ustvarite nove sezname, ali pa spremenite lastnosti že obstoječih.

Kako?

Želeli bi ustvariti seznam nalog Naslednjih dveh tednov, na katerem so vse naloge in opravila, ki zapadejo v naslednjih štirinajstih dneh.

 1. Odprite Nastavitve→Uredi meta-sezname,
 2. pritisnite na gumb + (ali pa odprite meni in dodajte poseben seznam),
 3. vpišite ime Naloge naslednjih 14 dni,
 4. določite končanje na +14 dni
 5. in seznam je omogočen. Bodite pozorni na mnoge druge nastavitve.

    

Predloge nalog

Z omogočanjem pomenske obravnave vpisovanja se delo s programom Mirakle močno poenostavi. Vpis naziva naloge Danes odnesi smeti program prevede v naziv Odnesi smeti hkrati pa določi datum zapadlosti na današnji datum.

Pogoje je mogoče tudi združevati, vedeti pa je treba, da mora biti pogoj prva vpisana beseda, pogoj pa je omejen z eno besedo.

Pri vpisu pogoja Mirakel danes preglej naloge program ustvari novo nalogo na seznamu NA: Mirakel (prvi pogoj) in določi datum zapadlosti na današnji dan (drugi pogoj).

Opozorilo:

Kako?

Želeli bi ustvariti pogoj Mirakel za vpis naloge na seznam NA: Mirakel.

 1. Odprite Nastavitve→Naloge.
 2. omogočite Pomenski vpis naloge,
 3. odprite Nastavi pomenski vpis nove naloge
 4. Pritisnite gumb + (ali pa odprite meni in izberite posebni seznam)
 5. Nastavitev pogoj na Mirakel (ne upošteva velikosti črk)
 6. Pritisnite Nastavi seznam in izberite seznam NA: Mirakel (oziroma katerikoli drugi).

    

Podrejena naloga

Podrejene naloge so učinkovit način za urejanje nalog. Ustvarite lahko primer nove naloge Nakupovanje in ustvarite podrejeno nalogo za vsak predmet, ki ga želite kupiti.

Opombe:

Opombe:

    

Usklajevanje

    

Usklajevanje preko strežnika Taskwarrior

Naloge je mogoče usklajevati s strežnikom Taskwarrior.

To je priporočen (in tudi najbolj preizkušen) način usklajevanja nalog. Če bi želeli vzpostaviti povezavo z lastnim strežnikom, si oglejte pomoč za nastavitev.

Opomba:

    

Usklajevanje CalDAV

Usklajevanje s CalDAV

Usklajevanje s CalDAV je trenutno še preizkusno, za delovanje pa je treba namestiti programsko opremo, ki to omogoča. Priporočeno je uporabiti program DAVdroid (F-Droid). Trenutno je na voljo še posebej prilagojena različica DAVdroid: http://mirakel.azapps.de/davdroid.apk